Hướng dẫn thanh toán:

Cách 1: Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng. (COD)

Cách 2: Chuyển khoản 100% giá trị sản phẩm theo thông tin thanh toán dưới đây:

NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK
Số TK: 072.1000.580.244
Chủ TK: Lê Vũ Thùy Linh

NH TMCP Saigon Thương Tín – SACOMBANK
Số TK: 0600.5758.9992
Chủ TK: Lê Vũ Thùy Linh

NH TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – BIDV
Số TK: 1691.0000.737.608
Chủ TK: Lê Vũ Thùy Linh

NH TMCP Á Châu
Số TK: 2348387
Chủ TK:  Lê Vũ Thùy Linh